Duurzaamheid begint met een open blik voor veranderingen

In onze fabrieken hebben we een veranderingsmanagementteam dat voortdurend op zoek gaat naar verbeteringen en efficiëntere en productievere werkwijzen. Bij Viessmann noemen we onze filosofie voor veranderingsmanagement VITOTOP.

Eenmaal per jaar vindt er een interne VITOTOP-audit plaats, volgens onze bedrijfswaarden verantwoordelijk, teamgericht en ondernemend, om de gedachten van medewerkers en managers gericht te houden op duurzame werkroutines en duidelijke processen.

Voortdurend onderzoek van processen voor de zeven soorten verliezen

Dit principe helpt ons om efficiënter en productiever te werken en tegelijkertijd verspilling tegen te gaan en emissies te vermijden. Door machines alleen te laten draaien op het niveau dat nodig is voor de werking, besparen we hulpbronnen en voorkomen we verspilling. 

Viessmann sustainability - field

Bescherming van hulpbronnen

Onze werknemers helpen ons elke dag om als één team succesvol te zijn. Zij zijn dus onze meest waardevolle hulpbron. Daarom proberen we de werkomgeving zo ergonomisch, veilig en gezond mogelijk te maken. Bij onze schuimmachines hebben we bijvoorbeeld zogenaamde shuttles geïntroduceerd om zwaar tillen voor onze medewerkers te voorkomen. 

Kwaliteitsverbetering en foutpreventie met Poka Yoke

Poka Yoke wil voorkomen dat een fout optreedt of zich verspreidt door alle onderdelen te controleren. Dit principe volgen we bijvoorbeeld bij de levering van materiaal in ons productieproces. We leveren alle benodigde onderdelen voor een product in een bepaalde doos, om de kans te minimaliseren dat een element wordt vergeten tijdens de productie van dat product. 

Visualisatie van processen voor transparante communicatie

We gebruiken verschillende hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers onze standaardprocessen begrijpen en voor elk proces en product dezelfde kwaliteit behouden. Standaardbladen, waardestroomontwerp en waardestroomanalyse zijn enkele van de hulpmiddelen die we gebruiken om transparant te communiceren, dingen snel en visueel uit te leggen en misverstanden te voorkomen. 

Totaal productief onderhoud (TPM) om standaarden te handhaven en te verbeteren

Bij TPM gaat het om routinematige onderhoudsmaatregelen die zelfstandig door het productiepersoneel kunnen worden uitgevoerd. Bij Viessmann hebben we 3 TPM-niveaus gedefinieerd met betrekking tot basisinspectie, methoden en verbetering. Specifieke controlepunten voor reiniging, inspectie en onderhoud worden daarom gevisualiseerd en weergegeven op een TPM-bord in de fabriek. Zo controleren we systematisch of de huidige standaard wordt gehandhaafd en streven we naar voortdurende verbetering. 

Meer weten? Neem contact met ons op.

*
*
*
*
*