Als familiebedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid

Martin & Max Viessmann

Wij zijn een familiebedrijf.

De zorg voor onze Viessmann familieleden en partners vormt de basis van ons DNA.

Onze bedrijfswaarden vormen de basis voor het dagelijks handelen van alle familieleden van Viessmann. Onze waarden helpen ons om onze strategie te sturen en in ons dagelijks leven om te zetten.

Gedragscode

Als werkgever, zakenpartner en met ons veelzijdig sociaal engagement nemen we bij alles wat we doen onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid op. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1917 is een coöperatieve en betrouwbare houding tegenover onze zakenpartners een essentieel onderdeel van onze waarden.

De gedragscode geeft richtlijnen voor de samenwerking met onze medewerkers, met onze zakenpartners, de maatschappij, de omgang met gegevens en rapportage- en klokkenluidersprocedures. Alle familieleden zijn verplicht zich hieraan te houden.

Onze cultuur

In overeenstemming met onze bedrijfswaarden binnen de Viessmann Group hebben wij in de divisie Refrigeration Solutions onze cultuur opgebouwd als een ontwikkelingscultuur waarin we voortdurend leren van onze successen en mislukkingen.

De ontwikkelingscultuur is een cultuur die creativiteit, co-creatie en ondernemerschap bevordert. We pakken nieuwe ideeën snel op en proberen ze te realiseren. Onze centrale overtuiging is dat we allemaal levenslange leerlingen zijn en dat we bij alles buiten de gebaande paden proberen te denken. We willen barrières slechten en nieuwe mogelijkheden benutten om het leven van onze eindklanten gemakkelijker te maken.

Viessmann HR - Airballoons

Diversiteit en gelijkheid

Genderdiversiteit 

We moedigen alle geslachten aan en geven ze dezelfde kansen om bij ons te werken en zich bij ons aan te sluiten als familielid. We richten ons op genderneutrale vacatures en eerlijke kansen voor alle in aanmerking komende sollicitaties om te worden beoordeeld. 

Nationale diversiteit

We streven naar een nultolerantiebeleid voor discriminatie.

We geloven dat verschillende culturele achtergronden een enorme kans bieden om mensen samen te brengen. Meer diversiteit maakt het makkelijker om buiten de gebaande paden te denken.

Het zal ons in staat stellen verder te denken dan ons verleden en heden en de huidige status quo uit te dagen. Diversiteit is een fundamenteel aspect van onze ontwikkelingscultuur.

Hoe we onze familieleden ondersteunen

Carrière en persoonlijke ontwikkeling 

Onze familieleden zijn het meest waardevolle bezit dat we hebben. We moeten ze beschermen en stimuleren. 

 • Dit omvat het plannen van verdere carrièrestappen en het vaststellen van individuele ontwikkelingsplannen.
 • We bieden training on the job omdat we geloven dat dit een van de beste mogelijkheden is om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen.
 • We bieden onze werknemers de mogelijkheid om op afstand te werken en intern van baan te veranderen dankzij een interne carrièrepagina die wereldwijd toegankelijk is.

Combinatie van gezin en werk

 • Viessmann stimuleert ouderschapsverlof voor beide geslachten, ook op managementniveau. We volgen altijd de lokale wetgeving en lokale cao's, indien van toepassing.
 • We maken gebruik van overeenkomsten voor flexibele werktijden en bieden mogelijkheden voor deeltijdwerk en werken op afstand om de individueel meest geschikte combinatie van gezin en werk mogelijk te maken voor het welzijn van onze Viessmann gezinsleden.


Gezondheid en veiligheid

We hechten veel belang aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze medewerkers en hebben een reeks maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers:

 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Veiligheidsrichtlijnen
 • Bedrijfsintegratiemanagement
 • Bedrijfsovereenkomst voor bescherming tegen stress voor oudere werknemers
 • Verzuimbeheer of geleidelijke re-integratie na langdurige ziekte
 • Arbomanagers op onze locaties
 • Kwalificatie in eerstehulpmaatregelen
Viessmann Sustainability - Family

Meer weten? Neem contact met ons op.

*
*
*
*
*